Duurzamer met M2M oplossingen

Veel van wat we nodig hebben om duurzamer te worden bestaat al. Hernieuwbare energie, mobiliteit met een lagere uitstoot, efficiëntere en grondstofzuinigere productiefaciliteiten. M2M-technologieën en het internet der dingen helpen ons om nog duurzamer te handelen en zo mensen, het milieu en hulpbronnen te beschermen.

Windturbines met M2M SIM-kaarten van wherever SIM

Eén wereld is niet genoeg

02.05.2024, Earth Overshoot Day voor Duitsland. Deze dag markeert het punt in het jaar waarop de mensheid alle grondstoffen heeft opgebruikt die de aarde binnen een jaar kan regenereren als ze leeft zoals wij in Duitsland. Dus als iedereen in de wereld zou leven zoals wij in Duitsland, zouden we elk jaar al de grondstoffen van drie aardes nodig hebben. Voor het wereldwijde gemiddelde zal Earth Overshoot Day iets later dit jaar worden bereikt, op 27 mei 2024.

De Earth Overshoot Day vindt elk jaar vroeger plaats sinds deze voor het eerst werd gehouden op 29 december 1970. Deze ontwikkeling benadrukt de urgentie om wereldwijd duurzamere levensstijlen en economische praktijken te bevorderen en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te behouden. Moderne technologieën in het bedrijfsleven en de industrie zijn nodig om deze ontwikkeling tegen te gaan. Het internet der dingen (IoT) en M2M-communicatie spelen hierbij een sleutelrol.

Klimaatkiller mobiliteit en energie

Een groot deel van de broeikasgassen die schadelijk zijn voor het klimaat zijn afkomstig van de energiesector: de verbranding van fossiele brandstoffen om energie op te wekken blijft een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering. De transportsector is echter ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale uitstoot. In 2023 is de uitstoot van broeikasgassen in Duitsland voor het eerst met 10,1 procent gedaald - voornamelijk dankzij de voortdurende uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Dit toont aan dat vooral de transformatie van onze energie- en transportinfrastructuur cruciaal is voor de bescherming van het milieu. Moderne IoT- en M2M-technologieën spelen hierbij een centrale rol, omdat deze technologieën ons niet alleen in staat stellen om hernieuwbare energie efficiënter en veiliger te gebruiken, maar ook om de beschikbaarheid van duurzame diensten verder uit te breiden.

M2M-communicatie voor windenergie en PV 

Effectieve real-time monitoring en besturing van energieopwekkende systemen is vandaag de dag al mogelijk met bestaande technologieën en oplossingen. M2M SIM-kaarten bieden een veilige, locatieonafhankelijke gegevensverbinding, die essentieel is voor continue gegevensoverdracht om de prestaties te optimaliseren.

Voor fotovoltaïsche systemen, vooral voor afgelegen systemen op de grond of PV-systemen op grote commerciële daken, stellen M2M SIM-kaarten systeembeheerders in staat om de status en prestaties van het systeem op afstand te controleren. Dit maakt vroegtijdige detectie mogelijk als een systeem niet naar verwachting functioneert en storingen worden onmiddellijk gedetecteerd. Onderhoud kan dus sneller worden uitgevoerd, prestaties kunnen worden hersteld en prestatieverliezen kunnen worden beperkt. 

De situatie is vergelijkbaar voor windturbines, waar M2M SIM-kaarten beheerders in staat stellen om kritieke bedrijfsgegevens zoals windsnelheid, rotorsnelheid en energieopwekking in realtime te verkrijgen. Dit vergemakkelijkt niet alleen de vroegtijdige opsporing van problemen, maar voldoet ook aan de wettelijke vereisten voor de exploitatie van turbines. Toegang op afstand tot deze systemen is sinds 2022 verplicht: systeembeheerders moeten te allen tijde toegang hebben tot de zonne- en windenergiesystemen om prestatiegegevens op te vragen en de systemen en energieopwekking te controleren. Vooral voor offshore windparken, die moeilijk toegankelijk zijn, biedt bewaking en besturing op afstand met M2M SIM-kaarten een effectieve oplossing om operationele onderbrekingen en uitval te voorkomen en om aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Slimme groene golf: IoT & M2M op het gebied van e-mobiliteit

Draadloze datatransmissie speelt ook een doorslaggevende rol in de uitbreiding van emissiearme e-mobiliteit. M2M-oplossingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om e-laadstations op afstand te beheren, zodat realtime gegevens over beschikbaarheid en status altijd beschikbaar zijn. Dit maakt geoptimaliseerd gebruik en onderhoud van laadstations mogelijk, verbetert de klantervaring door wachttijden te verkorten en draagt bij aan verdere uitbreiding en acceptatie van de laadinfrastructuur op de lange termijn.

Een ander gebied dat profiteert van de toenemende connectiviteit zijn aanbieders van gedeelde diensten en wagenparken. M2M-technologieën maken naadloze communicatie mogelijk tussen voertuigen in een wagenpark en het centrale besturingssysteem. Dit verbetert de routeplanning en het energiebeheer, wat de bedrijfskosten kan verlagen en de levensduur van de batterij kan maximaliseren. De constante monitoring en analyse van voertuiggegevens helpt om onderhoudsvereisten in een vroeg stadium te identificeren en stilstand te minimaliseren. In het algemeen bevordert M2M-technologie een efficiëntere en duurzamere mobiliteitstransitie door de werking van zowel individuele elektrische voertuigen als volledige wagenparken te optimaliseren.

Transformerende rol van IoT- en M2M-technologie

Door het gebruik van hulpbronnen en energieverbruik te optimaliseren, leveren M2M-technologieën een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van milieuvervuiling. Met name de toepassing op het gebied van hernieuwbare energie en e-mobiliteit laat zien hoe digitale technologieën niet alleen economische, maar ook ecologische voordelen kunnen bieden. Door ze te integreren in de relevante toepassingsgebieden kan een beslissende stap worden gezet naar een duurzamere toekomst.

Duurzamer met M2M oplossingen

Laura Gaber, M.Sc., is de langst werkende van onze twee Marketing Lauras. De geboren Keulenaar werkte een aantal jaren als communicatie-allrounder op EU-niveau voor de sector hernieuwbare energie. In 2016 dreef Laura's nieuwsgierigheid haar verder weg - recht naar het noorden en onze armen. Sindsdien houdt ze zich dagelijks bezig met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, M2M-communicatie en het IoT.

details

Auteur:
Laura Gaber
Datum:
2.5.2024
Laatst bijgewerkt:
7.5.2024
E-mobiliteit
M2M
Gezondheid
Hernieuwbare energie

Meer IoT-nieuws

Ben je op zoek naar een geschikte M2M SIM voor je project?

Schrijf ons een bericht of bel ons. Ons team van experts kijkt ernaar uit van je te horen.

Neem contact op met ons team van experts