Wat is een IMSI? Definitie van meervoudige en enkelvoudige IMSI

IMSI staat voor International Mobile Subscriber Identity. Dit is een uniek nummer bestaande uit 15 cijfers op de SIM-kaart, dat wordt gebruikt om een mobiele telefoonabonnee te identificeren.

IMSI kort uitgelegd:

  • IMSI staat voor International Mobile Subscriber Identity.
  • De IMSI is een unieke identificatiecode die wordt toegewezen aan elke gebruiker van een mobiele telefoon wereldwijd.
  • Het bestaat meestal uit 15 cijfers.
  • De IMSI heeft niets te maken met het mobiele telefoonnummer.

IMSI: internationale mobiele abonnee-identiteit

De International Mobile Subscriber Identity (IMSI) is een wereldwijd uniek nummer dat is opgeslagen op een speciale chip op de SIM-kaart. Het wordt toegewezen aan elke gebruiker van een mobiel netwerk en is daarom cruciaal voor authenticatie: als een apparaat verbinding probeert te maken met het mobiele netwerk, wordt de IMSI door de mobiele netwerkoperator gebruikt om unieke identificatie mogelijk te maken.

Structuur van het IMSI-nummer:

In de meeste gevallen bestaat het IMSI-nummer uit 15 cijfers. Deze bestaan uit drie verschillende delen:

  • MCC (mobiele landcode)
  • MNC (mobiele netwerkcode)
  • MSIN (mobiel abonnee-identificatienummer)

De eerste drie cijfers van het nummer staan voor de MCC en geven het land aan waar de gebruiker van de SIM geregistreerd staat. De MNC bestaat meestal uit twee cijfers en staat voor het mobiele netwerk of de netwerkoperator waar de SIM actief is. Samen met de MNC vormt de MCC de IMSI block identifier.

De laatste groep cijfers is de MSIN, die meestal uit negen tot tien cijfers bestaat. Deze zijn individueel voor elke SIM-kaart en kunnen daarom duidelijk worden toegewezen aan een mobiele telefoonabonnee. In Duitsland wordt het nummer bijvoorbeeld toegewezen door de Bundesnetzagentur.

Het IMSI-nummer 262 04 5678910111 bestaat dus uit

  • 262: identificatienummer voor Duitsland
  • 04: Code mobiel netwerk, hier Vodafone
  • 5678919111: individueel nummer van de gebruiker

IMSI vs. ICCID: wat is het verschil?

De IMSI is niet hetzelfde als een ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identification). Beide maken deel uit van het SIM-profiel en zijn daarom een belangrijk onderdeel van mobiele datatransmissie. De IMSI identificeert echter de abonnee van het mobiele netwerk, terwijl de ICCID de SIM-kaart zelf identificeert. Meerdere SIM-kaarten kunnen bijvoorbeeld dezelfde IMSI hebben als ze verbonden zijn met dezelfde abonnee. De ICCID is echter telkens anders en is daarom verantwoordelijk voor de fysieke identificatie van de kaart in het netwerk.

IMSI en roaming: enkelvoudige en meervoudige IMSI

Voor veel IoT-toepassingen is het belangrijk dat het apparaat verbinding kan maken met verschillende netwerken. Hoewel een IMSI afkomstig is van een specifieke mobiele abonnee, is het toch mogelijk om verbinding te maken met verschillende mobiele netwerken.

Met onze M2M SIM-kaart kunnen apparaten wereldwijd verbinding maken met verschillende mobiele netwerken. Hiervoor zijn ze voortdurend in roamingmodus, zowel in eigen land als in het buitenland. Dankzij ongecontroleerde roaming kan een apparaat dan automatisch het netwerk met het beste signaal kiezen.

We kunnen nog meer verbindingsmogelijkheden en dus een betere dekking bieden als we meerdere IMSI's op dezelfde M2M SIM hebben. In dat geval spreken we van een multi-IMSI. Het is bijvoorbeeld altijd mogelijk om te beslissen welke IMSI in een bepaald land gebruikt wordt. Als er maar één IMSI op een simkaart staat, is er sprake van een enkelvoudige IMSI.

Multi-IMSI M2M SIM-kaarten

In het onwaarschijnlijke geval dat de standaard IMSI geen verbinding kan maken met een provider, dienen de andere IMSI's als back-up om verbinding mee te maken. Als de eerste IMSI geen roamingpartner kan vinden, vindt er een zogenaamde IMSI-switch plaats. De tweede IMSI probeert dan verbinding te maken met een van de beschikbare netwerkproviders. Vooral voor IoT-apparaten die veel onderweg zijn, zoals in de transport- of logistieke sector, is een goede netwerkdekking noodzakelijk, zelfs over de landsgrenzen heen, en die is gegarandeerd dankzij de multi-IMSI.

De voordelen van de multi-IMSI SIM liggen dus voor de hand:

Zijn er vragen?

Heeft u nog vragen over IMSI of wilt u meer weten over de mogelijke toepassingen? Ons team beantwoordt graag uw vragen en ondersteunt u bij uw IoT-project.

Laura Gaber
Auteur:
Laura Gaber
Datum:
23.04.2024
Laura Gaber, M.Sc., is de langst werkende van onze twee Marketing Lauras. De geboren Keulenaar werkte een aantal jaren als communicatie-allrounder op EU-niveau voor de sector hernieuwbare energie. In 2016 dreef Laura's nieuwsgierigheid haar verder weg - recht naar het noorden en onze armen. Sindsdien houdt ze zich dagelijks bezig met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, M2M-communicatie en het IoT.